Hullenaar Balk Installatietechniek

De nieuwe Gasketelwet

Hullenaar Balk Installatietechniek | De nieuwe Gasketelwet

De nieuwe Gasketelwet is van groot belang om het aantal ongevallen met koolmoxide terug te dringen. Daarom heeft de overheid een wettelijke regeling opgesteld die vanaf 1 januari 2023 verplicht is.

De Nederlandse overheid is de grondlegger van de beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De rijksoverheid heeft in §1.8 van het Bouwbesluit nieuwe eisen opgenomen met betrekking tot werkzaamheden aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

Met de invoering van deze eisen is het verboden deze werkzaamheden uit te voeren zonder dat voor die werkzaamheden een certificaat aanwezig is, afgegeven door een geaccrediteerde en door de Minister aangewezen instantie.

Meer informatie vind u hier:
https://www.co-certificatie.nl/co-certificering/

Laatste nieuwsberichten:

© Hullenaar Balk Installatietechniek 2023 | Alle rechten voorbehouden | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden | Instalweb.nl